Přeskočit na obsah

72. výzva IROP — Podpora rozvoje a dostupnosti paliativní péče — SC 4.3 (PR)

Dotace na zajišťování rovného přístupu ke zdravotní péči a posílení odolnosti systémů zdravotní péče včetně primární péče a podpory přechodu od institucionální péče k rodinně a komunitně založené péči.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 3. 2023, 14:00 do 28. 2. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 4.3 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje dostupnosti zdravotní paliativní péče. Aktivita je dále členěna na:
 • Aktivitu A) Zvýšení kvality a dostupnosti péče poskytované stávajícími a nově vznikajícími konziliárními paliativní týmy v nemocnicích.
  • Výstavba nového či rekonstrukce/modernizace stávajícího zázemí pro poskytování zdravotní péče konziliárními paliativní týmy,
  • pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro zázemí pro poskytování péče konziliárními paliativními týmy,
  • pořízení vybavení ze Seznamu vybavení pro poskytování zdravotní péče konziliárního paliativního týmu a zavádění nových metod pro zvýšení komfortu při poskytování časné nebo terminální paliativní péče (Seznam vybavení je přílohou č. 8 těchto Specifických pravidel).
 • Aktivitu B) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta prostřednictvím stávajících nebo nově vznikajících poskytovatelů mobilní specializované paliativní péče.
  • Výstavba nových či rekonstrukce/modernizace stávajících prostor kontaktních pracovišť mobilní specializované paliativní péče,
  • pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro činnost kontaktních pracovišť mobilní specializované paliativní péče,
  • pořízení věcného vybavení, technologií včetně informačních technologií pro práci ve vlastním sociálním prostředí pacienta,
  • pořízení vybavení ze Seznamu přístrojového vybavení včetně kompenzačních pomůcek (Seznam vybavení je přílohou č. 8 těchto Specifických pravidel),
  • pořízení automobilů pro výkon mobilní specializované paliativní péče.
 • Aktivitu C) Zvýšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče prostřednictvím stávajících / nebo nově vznikajících poskytovatelů.
  • Výstavba nových či rekonstrukce/modernizace stávajících prostor pro poskytování paliativní a hospicové péče,
  • pořízení věcného vybavení, nábytku, technologií včetně informačních technologií pro poskytování paliativní a hospicové paliativní péče,
  • pořízení vybavení ze Seznamu přístrojového vybavení.

Forma a výše podpory:

 • Aktivita A
  • Stávající poskytovatelé: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 0,8 mil. Kč
  • Noví poskytovatelé / nové místo poskytování: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 1,5 mil. Kč
 • Aktivita B
  • Stávající poskytovatelé: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 2 mil. Kč.
  • Noví poskytovatelé / nové místo poskytování: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 0,5 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 3,8 mil. Kč.
 • Aktivita C
  • Stávající poskytovatelé (bez nárůstu počtu lůžek): Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 7,5 mil. Kč.
  • Stávající poskytovatelé (v případě nárůstu o min. 5 lůžek):
  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 9 mil. Kč.
  • Noví poskytovatelé: Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 1 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt 7,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace pro stávající poskytovatele a všechny aktivity: Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Přípustné místo realizace pro aktivitu C a stávající poskytovatele, díky jejichž projektu vznikne min. 5 nových lůžek: Obec/obce na území Středočeského kraje.
 • Přípustné místo realizace pro nové poskytovatele / místo poskytování:
 • Aktivita A — Obec/obce na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.
 • Aktivita B — Obec/obce na území Středočeského, Plzeňského kraje.
 • Aktivita C — Obec/obce na území kraje Vysočina.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru