Přeskočit na obsah

72. výzva — Podnikový výzkum, vývoj a inovace — APLIKACE IV. — ITI Hradec Králové – Pardubice

Dotace na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 12. 2019, 10:00 — 23. 12. 2019, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikatelské subjekty (právnické osoby), malé, střední a velké podniky, konsorcia, organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Integrovaný projekt.
 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. 
  • Musí se jednat o účinnou spolupráci: 
   • 1.) mezi podniky, z nichž alespoň jeden je malým nebo středním podnikem, nebo k této spolupráci dochází alespoň ve dvou členských státech nebo v členském státě a v státě, který je smluvní stranou Dohody o EHP, a jednotlivý podnik nehradí více než 70 % způsobilých výdajů,
   • 2.) mezi podnikem a jednou nebo více organizacemi pro výzkum a šíření znalostí, jestliže tato organizace nese alespoň 10 % způsobilých výdajů a má právo zveřejňovat výsledky vlastního výzkumu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 41 000 000 Kč.
 • Maximální intenzita podpory zde nesmí přesáhnout 75 % z celkových způsobilých výdajů výzkumné organizace bez ohledu na velikost výzkumné organizace či místa realizace.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru