Přeskočit na obsah

73. výzva — Podnikový výzkum, vývoj a inovace — INOVACE — Inovační projekt IV — ITI Hradec Králové – Pardubice

Dotace na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 12. 2019, 10:00 — 23. 12. 2019, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Podnikající fyzická osoba, podnikatelský subjekt, malý, střední a velký podnik. Podniky vlastněné až ze 100 % veřejným sektorem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
 • Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).
 • Zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace).
 • Zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 50 503 500 Kč.
 • Malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Velký podnik 25 % (podnik nesplňující definici MSP) z prokázaných způsobilých výdajů.
 • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Cílové území: Území ITI Hradecko-pardubické aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru