Přeskočit na obsah

74. výzva IROP — Multimodální osobní doprava — SC 6.1 (ITI)

Dotace na podporu udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 6. 2023, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.

Typy podporovaných aktivit:

 • Multimodální osobní doprava :
  • výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;
  • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
  • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: není stanovena.
 • Maximální výška celkových způsobilých výdajů na projekt činí: 150 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 889 180 133 Kč (MRR), 794 897 945 Kč (PR).
  • Státní rozpočet – 0 Kč (MMR), max. 170 335 274 Kč (PR).

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
  • Méně rozvinuté regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace.
  • Přechodové regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Pražské a Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru