Přeskočit na obsah

78. výzva IROP — eHealth — SC 1.1 (MRR)

Dotace na rozvoj elektronických služeb v oblasti zdravotnictví.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 11. 2023, 14:00 do 28. 11. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu („OSS“); příspěvkové organizace organizačních složek státu („PO OSS“); kraje; obce; organizace zřizované nebo zakládané kraji /obcemi; subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rozvoj elektronických služeb v oblasti zdravotnictví.
 • Zlepšení kvality poskytované péče při využívání informačních technologií a postupů v oblasti zdravotnictví prostřednictvím nových či modernizovaných informačních systémů a procesů, které před realizací projektu nebyly v této kvalitě dostupné, a to v rozsahu určeného v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanovena
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: je stanovena maximální výší celkových způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele zdravotních služeb/jednoho poskytovatele zdravotnických záchranných služeb.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele zdravotních služeb činí 9,5 mil. Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele zdravotnických záchranných služeb činí 5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Jeden předložený projekt může být předložen pro více poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatele zdravotnických záchranných služeb (max. výše způsobilých výdajů takového projektu je dána součinem počtu poskytovatelů, pro které je žádost předkládána a limitem způsobilých výdajů na jednoho poskytovatele) jejich zřizovatelem nebo zakladatelem.
 • Počet žádostí zřizovatelů a zakladatelů oprávněných žadatelů není omezen.
 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru