Přeskočit na obsah

8. výzva-ITI-Ostrava-SC 1.1‑Vybrané úseky silnic II. a III. třídy-III

Dotace přispívá ke zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení sekundárních a terciárních uzlů k infrastruktuře sítě TEN‑T, včetně multimodálních uzlů.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce, modernizace vybraných úseků silnic II. a III. třídy.

Forma a výše podpory:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 125 000 000 Kč.
 • Státní rozpočet — maximálně — 7 352 941 Kč.
 • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
 • Státní rozpočet:
  • kraje a organizace zřizované kraji – 5 %.
  • organizace zakládané kraji – 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nezpůsobilé jsou výdaje spojené s výstavbou nových úseků silnic II. a III. třídy.
 • Křížové financování není možné.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru