Přeskočit na obsah

8. výzva MAS Horní Pomoraví – OPZ – Sociální podnikání III.

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2019, 10:00 hodin do 10. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace (zřízené na základě zákona č. 90/2012 Sb.), které jsou malými (vč. mikropodniků) a středními podniky.
 • Osoby samostatně výdělečně činné.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
  • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání.
  • Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod..

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 600 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2019.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru