Přeskočit na obsah

8. Výzva MAS Královská stezka – OPZ – Sociální podnikání I

Dotace na podporu  vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 3. 2020, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. 
  • Integrační sociální podnik, Environmentální sociální podnik: 
   • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
   • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
   • Vzdělávání zaměstnanců z CS a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku.
   • Provozování sociálního podnikání — nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.
   • Sledování environmentálního dopadu.
   • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 567 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru