Přeskočit na obsah

8. Výzva MAS Podlipansko — IROP — 1.5 Sociální podnikání

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31.7.2019 ve 14 hodin.

Příjemci podpory:

 • Osoby samostatně výdělečně činné (dále jen “OSVČ”) podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění,
 • obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,
 • nestátní neziskové organizace,
 • církve,
 • církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nového sociálního podniku založením nového podnikatelského subjektu, rozšířením stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.
 • Rozšíření podniku – v rámci stávajícího podnikatelského subjektu, který je v době podání žádosti sociálním podnikem a splňuje principy sociálního podnikání a zároveň dochází k jednomu z následujících kroků: rozšíření nabízených produktů a služeb, rozšíření prostorové kapacity podniku, zavedení nových technologií výroby, zefektivnění procesů podniku. Rozšíření musí být propojené s personálním rozšířením.
 • Rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 400 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru