Přeskočit na obsah

8. výzva MAS Podlipansko — OPZ — Sociální práce III

Dotace na podporu komunitní sociální práce, vznik a provozování komunitních center s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování ohrožených osob.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Sociální práce v komunitě a komunitní centra: 
  • Komunitní sociální práce, vznik a provozování komunitních center s přímou vazbou na prevenci sociálního vyloučení a začleňování ohrožených osob.
 •  Programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování: 
  • Poskytování preventivních programů na podporu pečujících osob a osob s chronickým duševním onemocněním, činnosti přispívající v boji s diskriminací, pomoc osobám ohroženým závislostmi či ekonomickou nestabilitou, aktivity zaměřené na rizikové jedince či skupiny osob žijící v extrémně nepříznivých životních podmínkách, ad.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 913 024,75 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru