Přeskočit na obsah

82. výzva ‑ITI Pardubice — Infrastruktura a služby pro rozvoj podniků — Nemovitosti VII

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na území Hradecko ‑pardubické aglomerace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 24. 2. 2020, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Malý a střední  podnik: 
  • Akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Projekty malých a středních podnikatelů zaměřené na modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání na cílovém území ITI Hradecko-pardubické aglomerace umožňujících tak zachování a zvyšování zaměstnanosti v regionu či přispívajících ke zlepšení životního prostředí nebo pracovních podmínek zaměstnanců.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 000 CZ.
 • Maximální výše dotace na jednotku: 
  • 1 500 Kč/ m3 — výška místností objektu nad 6 m.
  • 3 000 Kč/ m3 —  výška místností objektu pod 6 m.
  • Velikost plochy: min. 500 m².
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj: 
  • malý podnik 45 %,
  • střední podnik 35 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru