Přeskočit na obsah

86. výzva IROP — Cestovní ruch — SC 5.1 (CLLD)

Cílem projektu je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům s důrazem na rekreační a volnočasové využití.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 24. 8. 2023, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel projektu:
  • zvýšení informovanosti a komfortu účastníků cestovního ruchu,
  • zlepšení dostupnosti a zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 230 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Maximální výše podpory u projektů s režimem de minimis: do výše nevyčerpaného limitu podpory de minimis.
 • Celkový součet podpor de minimis poskytnutých jednomu příjemci nesmí za předchozí dvě rozhodná období (účetní období nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců) a v běžném fiskálním roce přesáhnout 200 000 EUR.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
  • Území MAS vymezené ve schválené strategii CLLD.
  • MRR – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj, Královéhradecký kraj, Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj.
  • PR – Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Jihomoravský kraj.
 • Nejzazší datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru