Přeskočit na obsah

87. výzva k předkládání projektových záměrů — Nemotorová doprava — Cyklodoprava VIII

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena  od 18. 1. 2021, 10:00 do 9. 2. 2021, 10:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Rekonstrukce, modernizace a výstavba komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Forma a výše podpory:

 • Celková částka dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro výzvu: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 13 156 041,45 Kč.
  • Státní rozpočet – maximálně 773 884,79 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí — EFRR 85 % — státní rozpočet 5 %
  • Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí — EFRR 85 % — státní rozpočet 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 30. 6. 2023.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru