Přeskočit na obsah

88. výzva IROP — Další vzdělávání — SC 4.1 (PR)

Dotace na zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 4. 2024, 14:00 do 22. 5. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, kraje, organizace zřizované obcemi a kraji, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifický cíl 4.1: Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.
 • Aktivita: Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení
   Podporovaná zařízení:
   • středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
   • základní umělecká škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy.
 • Podporované odborné oblasti/obory vzdělávání:
  • přírodní vědy (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, matematika, environmentální výchova),
  • polytechnické vzdělávání (výtvarná výchova, řemesla, design a konstruování,
  • pěstitelské a domácí práce, environmentální výchova),
  • cizí jazyky,
  • práce s digitálními technologiemi.
 • Schopnost práce s digitálními technologiemi je podporována ve vazbě na cizí jazyky, přírodní vědy a polytechnické vzdělávání a dále prostřednictvím odborných učeben a výukových prostor pro výuku informatiky. Lze podpořit například digitální zpracování hudby, videa a fotografie a využití digitálních technologií ve výuce grafiky, designu, hudby, 3D tisku apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše: 3 mil. Kč.
 • Maximální výše: 30 mil. Kč.
 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 150 925 726 Kč.
  • Státní rozpočet – 0 Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec na území Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Jihomoravského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru