Přeskočit na obsah

89. výzva IROP — Kybernetická bezpečnost — NÚKIB — SC 1.1 (ČR)

Dotace na podporu zabezpečení kritické informační infrastruktury (KII) / významných informačních systémů (VIS) / informačních systémů základních služeb (ISZS) / informačních systémů (IS) / komunikačních systémů (KS), podle § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické
bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a mezinárodních standardů a norem v oblasti bezpečnosti informací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 5. 2024, 14:00 do 28. 6. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složka státu („OSS“) – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zajištění technických bezpečnostních opatření § 5 odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti v oblasti (§5 odst. 3 písm. a až l zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti) a rozsahu určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanovena.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 269 700 017 Kč.
  • Státní rozpočet – 138 865 183 Kč.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2028.
 • Území celé ČR.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru