Přeskočit na obsah

9. výzva-IPRÚ-Mladá Boleslav-SC 2.1‑Sociální infrastruktura

Dotace na dostupnost a rozvoj sociálních  služeb pro osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 9. 2018 12:00.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro dostupnost a rozvoj sociální služby: 
  • Nákup pozemků, staveb, zařízení a vybavení, pořízení automobilu a výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu:
 • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
 • Státní rozpočet:
  • Obce — 5%.
  • Organizace zřizované kraji — 5 %.
  • Nestátní neziskové organizace — 10 %.
 • Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

 • Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru