Přeskočit na obsah

90. výzva IROP — Cestovního ruch — SC 4.4 (ITI)

Dotace na posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 15. 8. 2023  do 31. 12. 2027.

Příjemci podpory:

 • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, OSS, PO OSS, NNO činné v oblasti cestovního ruchu minimálně 2 roky, církve, církevní organizace, státní podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Veřejná infrastruktura udržitelného cestovního ruchu:
  • budování a revitalizace doprovodné infrastruktury cestovního ruchu (např. odpočívadla, sociální zařízení, fyzické prvky navigačních systémů) s preferencí integrovaných řešení;
  • budování páteřních, regionálních a lokálních turistických tras a revitalizace sítě značení;
  • naučné stezky;
  • propojená a otevřená IT řešení návštěvnického provozu a navigačních systémů měst a obcí;
  • rekonstrukce stávajících a budování nových turistických informačních center; 
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku / rekreační plavbu;
  • parkoviště u atraktivit cestovního ruchu.
 • Dílčí aktivity mohou být v projektu kombinovány, ale podmínkou je zaměření projektu minimálně na dvě oblasti z následujících:
  • odpočívadla;
  • parkoviště;
  • sociální zařízení;
  • veřejná infrastruktura pro vodáckou a vodní turistiku/rekreační plavbu;
  • turistické trasy a jejich značení;
  • naučné stezky;
  • navigační systémy;
  • turistická informační centra.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • na území méně rozvinutých regionů — EFRR 85 %, Státní rozpočet – 0 — 15 % dle kategorie žadatele,
  • na území přechodových regionů –EFRR 70 %, Státní rozpočet – 0 — 25 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Pokud žadatel podává projekt za jím zřízené/založené organizace, musí v MS2021+ uvést všechny subjekty navázané na tento projekt.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru