Přeskočit na obsah

94. výzva IROP — Další vzdělávání — SC 4.1 (ITI)

Dotace na vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 13. 7. 2023, 14:00 do 31. 12. 2027, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita: Zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení:
  • vybudování, modernizace a vybavení odborných prostor ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi v zařízeních pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení.
  • Podporovaná zařízení:
   • středisko volného času (dům dětí a mládeže, stanice zájmových činností) zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
   • základní umělecká škola zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy;
   • základní knihovna dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zapsaná v evidenci knihoven k datu vyhlášení výzvy;
   • další zařízení neformálního vzdělávání a celoživotního učení, kromě mateřských, základních a středních škol (SŠ, SŠ/VOŠ, konzervatoře), školních družin a školních klubů.

Forma a výše podpory:

 • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt není stanovena.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 201 294 819 Kč Kč (MRR), 101 052 710 Kč (PR).
  • Státní rozpočet – 35 522 616 Kč (MMR), max. 43 308 305 Kč (PR).

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace:
  • Méně rozvinuté regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Ostravské metropolitní oblasti, Karlovarské, Ústecko-chomutovské, Libereckojablonecké, Hradecko-pardubické, Olomoucké a Zlínské aglomerace.
  • Přechodové regiony — obec/obce na území vymezeném ve strategiích ITI Brněnské metropolitní oblasti, Plzeňské, Mladoboleslavské, Českobudějovické a Jihlavské aglomerace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru