Přeskočit na obsah

95. Výzva IROP — Vybrané úseky silnic II. a III. třídy — IV

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 31. 8. 2020, 12:00 do 26. 2. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje a organizace zřizované kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

Typy podporovaných aktivit:

  • Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 5 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 391 764 705,88 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
    • Kraje a organizace zřizované kraji — Evropský fond pro regionální rozvoj: 85 % — státní rozpočet: 5 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2023.
  • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru