Přeskočit na obsah

95. výzva — Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1(MRR)

Dotace na zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 5. 2024 do 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče:
  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště);
  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy.

Forma a výše podpory:

 • Tato výzva podpoří projekty na území méně rozvinutého regionu a je v ní k dispozici 451 555 870 Kč z EFRR. U výzvy, kde je požadován soulad s Regionálním akčním plánem (RAP), je alokace z EFRR pro jednotlivé kraje: 
  • Karlovarský kraj – 28 066 330,79 Kč,
  • Ústecký kraj – 82 811 558,91 Kč,
  • Liberecký kraj – 40 352 357,75 Kč,
  • Královéhradecký kraj – 48 233 166,68 Kč,
  • Pardubický kraj – 42 795 548,67 Kč,
  • Olomoucký kraj – 58 828 113,13 Kč,
  • Moravskoslezský kraj – 103 693 133,25 Kč,
  • Zlínský kraj – 46 775 660,82 Kč.
 • Míra podpory činí 70 % — 100 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru