Přeskočit na obsah

96. výzva — Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče SC 4.1(PR)

Dotace na zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 27. 5. 2024 do 30. 9. 2025.

Příjemci podpory:

 • Školské právnické osoby, obce, dobrovolné svazky obcí, kraje, organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji, NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb, církve, církevní organizace, OSS, PO OSS, ostatní právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti).

Typy podporovaných aktivit:

 • Školská poradenská zařízení, vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona a střediska výchovné péče:
  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování služeb školských poradenských zařízení – pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center – podle § 116 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů;
  • opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života (např. dílny pro ergoterapii, tréninkové byty a pracoviště);
  • vybudování nebo úpravy zázemí pro poskytování preventivně výchovné péče dle zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předcházející umístění dítěte do ústavní nebo ochranné výchovy.
 • Cíle:
  • Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro opatření umožňující přechod žáků do hlavního vzdělávacího proudu a samostatný způsob života.
  • Zkvalitnění infrastruktury pro pedagogicko-psychologické poradny (PPP).
  • Zkvalitnění infrastruktury pro speciálně pedagogická centra (SPC).
  • Zkvalitnění infrastruktury pro poskytování preventivně výchovné péče.

Forma a výše podpory:

 • Pro projekty na území přechodového regionu a je k dispozici 251 978 440 Kč z EFRR. U výzvy, kde je požadován soulad s RAP, je alokace z EFRR pro jednotlivé kraje: 
  • Středočeský kraj – 82 277 696,17 Kč,
  • Jihočeský kraj – 32 176 419,50 Kč,
  • Plzeňský kraj – 31 597 867,01 Kč,
  • Kraj Vysočina – 29 437 709,47 Kč,
  • Jihomoravský kraj – 76 488 747,84 Kč.
 • Míra podpory činí 70 % — 100 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Zahájení realizace projektu není časově omezeno, ovšem výdaje vzniklé před 1. 1. 2021 nejsou způsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru