Přeskočit na obsah

97. výzva IROP — Podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče — SC 4.3 (MRR)

Výzva je zaměřena na aktivitu specifického cíle 4.3 Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb – podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 9. 7. 2024, 14:00 do 17. 12. 2025, 14:00.

Příjemci podpory:

 • PO OSS, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji/obcemi, NNO, církve, církevní organizace, další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

Typy podporovaných aktivit:

 • Integrovaná péče, integrace zdravotních a sociálních služeb — podpora rozvoje a dostupnosti komunitní psychiatrické péče:
  • Aktivita A – Podpora rozvoje stávajících CDZ1 pro SMI2.
   • Podaktivita A1 — rozvoj stávajících služeb za účelem dosažení podmínek Standardu pro CDZ‑A.
   • Podaktivita A2 — rozšiřování služeb do nového regionu.
  • Aktivita B – Podpora vzniku nových CDZ pro SM.
  • Aktivita C – Podpora rozvoje stávajících CDZ pro další cílové skupiny.
   • Podaktivita C1 – rozšiřování služeb formou zvýšení personální kapacity týmu.
   • Podaktivita C2 – rozšiřování služeb do nového regionu.
  • Aktivita D – Podpora vzniku nových CDZ pro další cílové skupiny.
  • Aktivita E – Podpora vzniku nových psychiatrických stacionářů pro dospělé.
  • Aktivita F – Podpora vzniku nových psychiatrických stacionářů pro děti a/nebo dorost.

Forma a výše podpory:

 • Alokace výzvy:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 94 290 959 Kč.
  • Státní rozpočet — max. 16 639 581 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:
  • Aktivita A 10 mil. Kč.
  • Aktivita B 15 mil. Kč.
  • Aktivita C 10 mil. Kč.
  • Aktivita D 15 mil. Kč.
  • Aktivita E 20 mil. Kč.
  • Aktivita F 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Přípustné místo realizace: Obec/obce na území Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, Královéhradeckého, Pardubického, Olomouckého, Moravskoslezského, Zlínského kraje.
 • Každý z oprávněných žadatelů může podat max. jeden projekt do každé z podporovaných aktivit. V rámci jednoho projektu nelze kombinovat aktivity ani podaktivity.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru