Přeskočit na obsah

AKTION Česká republika — Rakousko

Dotace na podporu projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti je:
  pro rok 2023:
  a) od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2023;
  b) od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023;
  c) od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů. 
  • a) Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • c) společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • d) přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • e) výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • f) finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů;
  • g) letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  • h) letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • i) akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.
 • U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků ze státního rozpočtu určená na Výzvu pro rok 2023 je 3,3 mil. Kč.
 • Celková výše dotace pro projekt představuje součet jednotlivých položek, o které si řešitelé na plánované aktivity v návrhu projektu sestaveného dle pokynů pro přípravu projektů uvedených v příloze č. 1 požádali a které byly věcně posouzeny a doporučeny ke schválení Řídícím grémiem programu na základě hodnocení uvedeného v bodě VIII. B této Výzvy.

Specifika a omezení:

 • Dotaci je možné použít na náklady roku 2023 vzniklé od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, které souvisejí s plněním účelu dotace, a budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2024.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru