Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

AKTION Česká republika – Rakousko

shutterstock_156487580.jpg
Share Button

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podávání návrhů projektů:
  • 31. října: pro období 1. 1. – 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.
  • Návrhy projektů, které jsou povinnou přílohou Žádosti o dotaci podávané vysokými školami na MŠMT, mohou předkládat pouze zaměstnanci oprávněných vzdělávacích institucí.

Typy podporovaných projektů:

 • Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.
  • a) Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • c) společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • d) přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • e) výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • f) finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKCE;
  • g) letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  • h) letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • i) akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.
 • U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Forma a výše podpory:

 • Schválená korunová částka bude řešiteli projektu převedena formou účelové dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na bankovní účet příslušné VŠ.

Specifika a omezení:

 • Návrhy projektů jsou posuzovány řídícím grémiem programu AKTION Česká republika – Rakousko, a to nejpozději osm týdnů po termínu pro podání návrhů projektů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>