Přeskočit na obsah

AKTION Česká republika — Rakousko

Program podporuje v rámci projektů studenty zapsané k řádnému studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademické pracovníky (Česká republika) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Příjem žádostí:

 • Termíny pro podávání návrhů projektů: 
  • 15. 9. 2022 pro projekty, které se realizují v období 15. 10. – 31. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Veřejné vysoké školy dle přílohy 1. zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb.

Typy podporovaných projektů:

 • Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů. 
  • a) Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • b) společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • c) společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • d) přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • e) výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • f) finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů;
  • g) letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy německého a českého jazyka;
  • h) letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • i) akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.
 • U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

Forma a výše podpory:

 • Schválená korunová částka bude řešiteli projektu převedena formou účelové dotace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na bankovní účet příslušné VŠ.

Specifika a omezení:

 • Návrhy projektů jsou posuzovány řídícím grémiem programu AKTION Česká republika – Rakousko, a to nejpozději osm týdnů po termínu pro podání návrhů projektů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru