Přeskočit na obsah

Aktivity prorodinné politiky ve městě Plzeň

Statutární město Plzeň vydalo výzvu k podávání žádostí o dotace z programu Aktivity prorodinné politiky na rok 2015.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné podávat do 29. 2. 2016 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území ČR, jejichž projekt je orientován na aktivity této výzvy.

Typy podporovaných projektů:

  • Preventivní aktivity na podporu rodiny (vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství).
  • Podpora svépomocných skupin v rámci komunity – intuitivní rodičovství.
  • Centra podpory dětí a rodin – komplexní služby pro děti do 5 let a poradenství pro jejich rodiny (integrovaná péče a vzdělávání pro děti do 5 let, podpora rodiny – rodičovské poradenství a usnadnění přístupu ke specializovaným službám, podpora rodičů v hledání pracovních a rekvalifikačních příležitostech).
  • Odborné služby v oblasti rozvodových/rozchodových sporů, zejména v péči o dítě.
  • Terénní práce s ohroženou mládeží.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokace na tuto výzvu činí 240 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Podporovány nebudou aktivity typu volná herna, zájmové kroužky pro děti či pro rodiče s dětmi (tancování, hraní, zpívání, výtvarné aktivity, plavání, jazyková výuka, apod.), dětské skupiny, školky či jiné formy hlídání. Podporovány nebudou také aktivity, které jsou založené na komerčním základě.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru