Přeskočit na obsah

AOPK ČR — Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C)

Dotace na podporu sítě záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných stanic.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se předkládají od 20. 12. 2023 do 19. 1. 2024.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 8 až 11 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice).

Typy podporovaných projektů:

 • C.1 Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy.
 • Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných stanic určených dle §79 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na zajištění péče o handicapované živočichy je odvozen z průměrných nákladů na zajištění péče na plochu územních obvodů obcí s rozšířenou působností.
 • Finanční prostředky lze přiznat až do výše 100 % uznaných nákladů.
 • Alokace: 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky nelze poskytnout na: 
  • realizaci opatření, která jsou jako běžná údržba či péče zákonnou povinností vlastníků a nájemců pozemků či správců vodních toků,
  • realizaci opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku,
  • realizaci části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů),
  • opatření investičního charakteru,
  • pořízení majetku (s výjimkou oběžného majetku, jehož použitelnost je kratší než 1 rok, např. rukavice, plachty, kbelíky, hrábě).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru