Přeskočit na obsah

AOPK ČR — Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C)

Dotace na podporu sítě záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy. Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných stanic.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se předkládají od 3. 3. 2023 do 3. 4. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu na území celé ČR prostřednictvím záchranných stanic povolených podle § 5 odst. 8 až 11 zákona č. 114/1992 Sb. (akreditovaná záchranná stanice).

Typy podporovaných projektů:

 • C.1 Podpora záchranných stanic pro ohrožené a handicapované živočichy.
 • Podporována je péče o zraněné a handicapované živočichy a jejich návrat do přírody, péče o trvalé handicapy, které jsou určené k odchovným a osvětovým účelům, a osvětová činnost ve vztahu k veřejnosti v oblasti ochrany druhů a omezování působení ohrožujících faktorů, zajištění péče o jedince invazních druhů předávaných do záchranných stanic určených dle §79 odst. 7 zákona č. 114/1992 Sb.

Forma a výše podpory:

 • Příspěvek na zajištění péče o handicapované živočichy je odvozen z průměrných nákladů na zajištění péče na plochu územních obvodů obcí s rozšířenou působností.
 • Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena do 100 % uznaných nákladů z rozpočtové části příslušné dokumentace a podmínek AOPK ČR.
 • Alokace: 25 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky nelze poskytnout na realizaci: 
  • opatření, jejichž cílem je pouze zhodnocení majetku,
  • části opatření, na které byly poskytnuty finanční prostředky z jiných veřejných rozpočtů (tím není dotčena možnost zajištění kofinancování a udržitelnosti projektů),
  • opatření investičního charakteru.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru