Přeskočit na obsah

AOPK — NPO — POPFKe — 1 — 2023 Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny

Dotace na podporu adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 3. 2023, 0:00 h. do 17. 7. 2023, 23:59 h nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Církve a náboženské společnosti, Dobrovolné svazky obcí, Fyzická osoba nepodnikající, Fyzická osoba podnikající, Neziskové organizace, Obce, Obchodní společnosti a korporace, Organizační složky státu, Právnické osoby — ostatní, Příspěvkové organizace, Společenství vlastníků jednotek, Státní a národní podniky, Školy, Veřejná výzkumná instituce, Veřejnoprávní instituce, Zahraniční právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem Výzvy je podpora adaptačních opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny na vodní, nelesní a lesní ekosystémy.
 • Podporovaná opatření:
  • Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa.
  • Péče o cenné nelesní terestrické biotopy.
  • Tvorba a obnova mokřadů (vč. tůní a MVN).
  • Revitalizace a renaturace vodních toků.
  • Výsadby dřevin mimo les.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace: 50 mil. Kč.
 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů.
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena.
 • Maximální výše podpory je 250 tis. Kč.

Specifika a omezení:

 • Současná výzva je určená pro menší počet žadatelů než v loňském roce. Netýká se níže uvedených žadatelů. Omezení se týká také projektů, které mají být realizovány na pozemcích, kde jsou vlastníky nebo uživateli tyto osoby nebo subjekty:
  • kraje,
  • fyzické osoby registrované jako zemědělský podnikatel, 
  • fyzické osoby podnikající s ekonomickou činností v sekci dle klasifikace NACE CZ A — Zemědělství, lesnictví, rybářství (klasifikace dle NACE CZ) pokud je plánované opatření stejného charakteru jako ekonomická činnost,
  • právnické osoby s ekonomickou činností v sekci dle klasifikace NACE CZ A — Zemědělství, lesnictví, rybářství (klasifikace dle NACE CZ) pokud je plánované opatření stejného charakteru jako ekonomická činnost.
  • správy národních parků, Správy jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 6. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru