Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Město Příbram – Program pro poskytování dotací – Dobrovolní hasiči

runner-888016__340

Program je zaměřen na podporu činnosti spolků – sborů dobrovolných hasičů a organizací je sdružujících.

Hyundai Motor Manufacturing Czech – Grantový program „Společně za sny 2020“

people-2557399__340

Grantový program „Společně za sny 2020“ společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o.  má za cíl finančně podpořit rozvoj mladých talentů ve věku 12 – 21 let v Moravskoslezském kraji.

OP ŽP – 149. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.4 – Podpořit preventivní protipovodňová opatření

high-water-876580__340

Dotace na analýzy odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření a na budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

OP ŽP – 148. výzva – PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní SC: 1.3 – Zajistit povodňovou ochranu intravilánu a hospodaření se srážkovými vodami

CEN2c8b91_MDF88519

Dotace na stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, které jsou evidovány a kategorizovány v „Registru svahových nestabilit.

MMR – Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

landscape-3535939__340

Cílem podprogramu je podpořit obnovu a rozvoj středně velkých obcí, zvýšit kvalitu života jejich obyvatel a zlepšit atraktivitu obecního prostoru. Realizací podprogramu bude podpořen dynamický a vyvážený rozvoj obcí v ČR.

6. výzva MAS Lednicko-valtický areál – IROP – Bezpečnost v dopravě

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu podchodů nebo lávek pro chodce přes silnice I., II. a III. třídy, místní komunikace, železniční a tramvajovou dráhu, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících na bezbariérové komunikace pro pěší.

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Sociální služby ll.

business-3560932__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Karlštejnsko, z. ú. – IROP – Podpora složek IZS

fire-1006924__340

Dotace na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

Podpora projektů „Malý LEADER“ pro území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

15122-top_foto1-pamu0

Dotace na obnovu a údržbu občanské vybavenosti (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, hřiště, kulturní zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, hřbitovy, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, drobná architektura, zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, obytné budovy, ostatní).

Grantový fond EHP a Norska pro zaměstnanost mladých lidí

startup-849805__340

Cílem tohoto programu je přispět k udržitelnému a kvalitnímu zaměstnávání mladých lidí v Evropě. Na rozdíl od běžných programů financovaných Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem má tento fond nadnárodní zaměření – pomáhá subjektům v celé Evropě spojovat jejich úsilí při hledání nových způsobů snižování nezaměstnanosti mladých.