Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

ČRA – Podpora organického zemědělství v Moldavsku

moldova-162360__340

Projekt zaměřený na harmonizaci legislativy a posílení kapacit, transparentnosti a efektivity státních institucí v oblasti ekologického zemědělství, a to zejména na dozorové orgány v oblasti kontroly a certifikace v Moldavsku.

Výzva č. 3 PRV MAS Radbuza

kůň

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

Výzva č. 2 – PRV MAS Podhůří Železných hor

industry-3340036__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Výzva MAS Hlubocko – Lišovsko pro operaci 19.2.1. v PRV

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

IROP Výzva č. 85 Sociální bydlení – integrované projekty CLLD

house-2368389_960_720

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP Výzva č. 84 Sociální bydlení – integrované projekty IPRÚ

key-2323278__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

IROP Výzva č. 83 Sociální bydlení – integrované projekty ITI

real-estate-3297625__340

Podpora je zaměřena na dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.–IROP–Komunitní centraI.

lifebelt-1463427__340

Dotace na rekonstrukce, úpravy a výstavbu objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb.

4. výzva-MAS Říčansko-IROP-Školství a vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na infrastrukturu škol a školských zařízení, u kterých bude podpořena nová výstavba, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).

6. výzva-MAS Říčansko-IROP-Deinstitucionalizace psychiatrické péče

art-therapy-229310__340

Dotace na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, jako jsou např. centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí.