Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

MAS Krušné hory – IROP – doprava

buildings-1838418__340

Dotace na  zvyšování bezpečnosti dopravy, např. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, přizpůsobení komunikací pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí nebo orientací, realizace opatření zvyšující bezpečnost dopravy.

MAS MOST Vysočiny – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

school-class-401519__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

24. výzva-ITI-ÚCHA-SC 2.1-IROP- Podopora vzniku infrastruktury sociálních služeb zaměřených na zajištění podmínek pro přípravu na práci a pracovní uplatnění znevýhodněných osob III.

building-414408__340

Dotace na nákup pozemků, staveb, zařízení a na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

Výzva č. 27 – ITI Plzeň – Nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy- IROP

tram-1481395__340

Dotace na nákup bezemisních drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících.

MAS Rakovnicko-IROP-Sociální bydlení

key-2323278__340

Dotace na sociální bydlení (pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení).

40. výzva-ITI-Pardubice-SC 3.1 Paměťové instituce a kulturní památky – Památky VII

castle-1856288__340

Dotace na revitalizaci a zatraktivnění  památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. 1. 2014 a národních kulturních památek k 1. 1. 2014.

39. výzva-ITI-Pardubice-SC 2.4 Infrastruktura základních škol

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

38. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2 Bezpečnost dopravy II

bridge-320545__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

37. výzva-ITI-Pardubice-SC 1.2 Cyklodoprava VII

leisure-444038__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.

Ústecký kraj – Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

imac-1999636__340

Dotace na pořízení vybavení vybraných pobytových zařízení sociálních služeb koncovými zařízeními nebo televizními přijímači, případně úprava společné televizní antény, prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2.