Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Hustopečsko – IROP – 2.výzva MAS Hustopečsko-IROP – Sociální služby

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Dotační program obnovy památek nadregionálního významu v Moravskoslezském kraji v letech 2019 a 2020

camp-888818__340

Dotace na  zachováním a obnovou kulturních památek nadregionálního významu a  národních kulturních památek na území Moravskoslezského kraje.

MAS Sdružení Západní Krušnohoří, z.s.– OPZ – sociální podnikání

action-2277292__340

Dotace na podporu vzniku  nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je umožnit začlenění osob z vybraných cílových skupin do pracovního procesu včetně následného zvýšení jejich pracovního uplatnění na volném trhu práce.

19. výzva – ITI Olomouc – SC 3.1 – Rozvoj kulturního dědictví II. – IROP

lock-2405671__340

Dotace na rozvoj kulturního dědictví, obnovu a restaurování části památek a mobiliářů, odstraňování přístupových bariér a zvýšení ochrany památek a jejich zabezpečení.

14. výzva – ITI Ostrava – SC 1.2 – Přestupní terminály II.

airport-2373727__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

18. výzva – ITI Olomouc – SC 2.4 – Předškolní vzdělávání III.

children-3826830__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění dostatečné kapacity kvalitních a cenově dostupných zařízení péče o děti do tří let, dětských skupin a mateřských škol v území, kde je prokazatelný nedostatek těchto kapacit.

20. výzva – ITI – Olomouc – SC 1.2 – Terminály IV. – IROP

parking-427955__340

Dotace na výstavbu a modernizaci přestupních terminálů a samostatných parkovacích systémů.

Výzva MAS Rozvoj Tanvaldska – Sociální začleňování – II. – OPZ

volunteers-2654004_960_720

Dotace na podporu sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019

classical-music-1838390__340

Program na podporu stálých profesionálních souborů v Olomouckém kraji v roce 2019 je možné žádat o finanční podporu akcí a projektů stálých profesionálních uměleckých souborů a organizací sídlících v Olomouckém kraji (divadla, symfonické orchestry, pěvecké sbory) ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje.

MAS Východní Slovácko – programový rámec PRV

cheese-21824__340

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.