Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize – Dodatečné výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2020 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2020 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie

film-1668918__340

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID 19.

Ministerstvo kultury, odbor médií a audiovize – Dofinancování projektů podpořených v roce 2020 ze strany Ministerstva kultury za účelem minimalizace dopadů pandemie koronaviru COVID 19

classical-music-1838390__340

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID 19.

33. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 2.1-Sociální infrastruktura IV.

building-414408__340

Dotace na výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

32. výzva-IPRÚ-Liberec-SC 1.2-Udržitelná mobilita III.

highway-1209547__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS 21 – IROP – Vzdělávání – III.

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS 21-IROP-Kulturní dědictví-II.

castle-1856288__340

Dotace na revitalizaci památek uvedených na indikativním seznamu světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví – městská památková zóna Mariánské Lázně, městská památková rezervace Františkovy Lázně a na indikativním seznamu Národních kulturních památek – Kostel Dobrého pastýře v Podhradí.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní vzdělávání II.

startup-593344__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

MAS Sdružení Růže – IROP – Podpora infrastruktury pro základní vzdělávání II.

students-99506_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Valašsko – Horní Vsacko – IROP – Opatření 3: Sociální infrastruktura – naše jistota

stair-lift-1796216__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Mezi Hrady – 5.výzva – IROP č.53 – Doprava

buildings-1838418__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.