Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

Univerzita Karlova – 5. kolo soutěže Primus

chemist-3014142__340

Univerzita Karlova souladu se svým Dlouhodobým záměrem vyhlašuje soutěž Primus. Cílem této soutěže je podpořit vědecké pracovníky (zpravidla se zahraničními zkušenostmi) při zakládání nových vědeckých skupin a laboratoří na univerzitě. Záměrem soutěže není dodatečná podpora již existujících skupin.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  1. března 2020 do 20. dubna 2020 ( poslední možnost registrace osob mimo UK 9. dubna 2020.)

Příjemci podpory:

  • Hlavní řešitel – Zájemce s ukončeným doktorským studiem (ne více než 8 let od ukončení).
  • Ostatní členové týmu:
    • akademičtí, vědečtí, výzkumní, techničtí a odborní pracovníci, magisterští a doktorští studenti, nejpozději do 31.12. roku následujícího po podání projektu vedle hlavního řešitele musí řešitelký tým obsahovat minimálně tři studenty doktorského studia nebo post-doktorské pracovníky.

Typy podporovaných aktivit:

  • Soutěž Primus by měla zvýšit dynamiku vědecké práce včetně mobility pracovníků. Program má umožnit nejlepším mladým vědeckým pracovníkům založit novou skupinu, rozvinout vlastní nezávislý vědecký program a nabídnout špičkové prostředí pro vědeckou práci studentů zejména magisterského a doktorského stupně. Jedním z dlouhodobých cílů programu je zvýšit úspěšnost univerzity v získávání mezinárodních grantů, například grantů Evropské výzkumné rady (ERC).

Forma a výše podpory:

  • Univerzitní podpora bude maximálně do výše 1,5 mil. Kč ročně na jeden projekt.

Specifika a omezení:

  • Zahájení řešení: nejdříve 1. ledna 2021.
  • Doba řešení projektů: 3 roky (s možným prodloužením o další 2 roky).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Program Eureka – Česká republika a Německo

microscope-275984__340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Spolkové ministerstvo školství a výzkumu (BMBF) mají v úmyslu financovat společné projekty výzkumu a vývoje německých a českých partnerských institucí. Od uchazečů se očekává, že budou vyvíjet prodejné výrobky, služby nebo technologie s vysokým tržním potenciálem v Německu, České republice a / nebo Evropě. 

Nadace Experientia – Start – up granty

laboratory-385349__340

Grant je určen na podporu založení samostatné výzkumné skupiny v oboru organická, bioorganická nebo medicinální chemie.

MAS Hrubý Jeseník-IROP-Územní studie

design-2713768__340

Dotace na zpracování územních studií zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství a na řešení krajiny správního obvodu ORP.

OPPPR – 33. výzva SC 2.1 – Energetické úspory v městské veřejné dopravě

bus-2460482_960_720

Dotace na zvyšování energetické efektivity v rámci objektů a technických zařízení pro zajištění provozu městské veřejné dopravy.

ČRA – Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině

wheelchair-952183__340

Dotace na podporu zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Bosně a Hercegovině.

MV – GŘ HZS ČR – Zabezpečení akceschopnosti JSDH obcí

fire-1006924__340

Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí poskytovaná obcím prostřednictvím krajů a hl. m. Prahy z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR.

EFEKT – 2H – Zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce

wormhole-739872__340

Dotace na zpracování zprávy o uplatňování územní energetické koncepce. Povinnost pro kraje a hlavní město Prahu zpracovat ÚEK vychází ze znění zákona č. 103/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.

ČRA – Pokračující projekty v rámci bilaterálních projektů zahraniční rozvojové spolupráce

team-3373638__340

Dotace na podporu pokračování projektů, které byly hodnotící komisí doporučeny a statutárním orgánem ČRA schváleny jako víceleté v rámci bilaterálních dotačních výzev. Předmětem této dotační výzvy je další podpora pokračujících projektů, které měly původně skončit v roce 2019, ale jejich prodloužení bylo formálně schváleno statutárním orgánem ČRA.

MAS Prostějov venkov – IROP – sociální bydlení II.

building-414408__340

Dotace na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení.