Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Archiv autora

20. výzva – ITI – UCHA – SC 1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy – Výstavba, modernizace a zatraktivnění přestupních terminálů

airport-2373727__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425-2.

MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s. – IROP – Bezpečnost dopravy

bridge-82866__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací.

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Podpora zaměstnanosti – 10. Výzva

cheese-3569959_960_720

Dotace na tvorbu nových udržitelných pracovních míst, umístění na volná pracovní místa či zprostředkování zaměstnání, čímž je v maximální míře zajištěno zvýšení pracovního uplatnění cílové skupiny.

Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ III. – Podpora sociálního podnikání 2

cheese-21824__340

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ I. – Zaměstnanost 2

agreement-3489902__340

Dotace na nástroje a činnosti vedoucí k motivaci a aktivizaci cílových skupin k nalezení zaměstnání a jeho udržení.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti vzdělávací infrastruktury

school-2934976__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti sociálních služeb

hand-2906458_960_720

Dotace na rozvoj  poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Podpora sociálním podnikům

welder-673559__340

Dotace na výstavbu a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Rozvoj Krnovska – IROP – Bezpečná doprava

train-station-837651__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce a míst pro přecházení.

MAS Broumovsko+ – IROP – Cyklodoprava I

cycle-route-397723__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami.