Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

MAS Otevřené zahrady Jičínska – IROP – Podpora sociálního bydlení

house-1407562_960_720

Dotace na sociální bydlení zajišťující přístup a udržení dlouhodobého, kvalitativně standardního a prostorově nesegregovaného bydlení.

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj komunitních center

businessman-2606506__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury komunitního centra včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Vodňanská ryba, z. s. – IROP – Rozvoj infrastruktury základních škol

boys-286245__340

Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

ČRA – Nastavení standardů kvality provozu a poskytování lékařské péče Onkologického screeningového centra v Zugdidi (Gruzie)

hospital-1822457__340

Dotace na poskytování kvalitních a komplexních onkologických screeningových služeb v regionu Samegrelo, prostřednictvím zajištění dlouhodobého a udržitelného fungování onkologického screeningového centra ve městě Zugdidi.

NEMOVITOSTI – ITI Olomouc – II. výzva – OP PIK

shutterstock_136361384.jpg

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

II. Výzva Školicí střediska – ITI Olomouc – OP PIK

confident-3003944_960_720

Dotace na podporu budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru a tím zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

MAS Oslavka Výzva č. 4 – OPZ – podpora prorodinných opatření

swimming-pool-765312__340

Dotace na podporu prorodinných opatření obcí a dalších aktérů v oblasti aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), která jsou určena rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám.

TAČR – Projekty evropského inovačního výzkumu a technologického rozvoje v oblasti nanomedicíny

surgery-3034133__340

Dotace na podporu výzkumných projektů translačního výzkumu,  které kombinují inovativní přístupy v oblasti nanomedicíny.

MAS Lužnice – IROP – INFRASTRUKTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

office-170639__340

Dotace na podporu vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami.

MAS Lužnice – IROP – Podpora bezpečné a ekologické dopravy

crossing-801713__340

Dotace na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků podél silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací nebo chodníků a stezek odklánějících pěší dopravu od silnic I., II a III. třídy a místních komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností.