Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

Kraj Vysočina – Sítě a bezpečnost

monitor-2728120__340

Cílem programu je podpora zvýšení úrovně IT vybavenosti organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Podpořeny budou projekty, které řeší problematiku rozvoje a zkvalitnění datových sítí organizací a jejich bezpečnost.

Město Liberec – 22. výzva-IPRÚ – SC 2.2 – Sociální podnikání V

business-3152586__340

Dotace na založení nového podnikatelského subjektu, rozšíření stávajícího podniku, který v době podání žádosti není sociálním podnikem.

Město Liberec – 23. výzva IPRÚ – SC 1.1 – Silnice II. a III. třídy

landscape-3535939__340

Dotace na rekonstrukce, modernizace silnic II. a III. třídy na území aglomerace Liberec a Jablonec nad Nisou.

MZe – 23. Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata umístěná do náhradní péče

calf-362170__340

Dotace na zajištění nákladů péče o odebraná zvířata umístěná v rámci přenesené působnosti na úseku ochrany zvířat proti týrání ve smyslu § 28a odst. 1 písm. a) nebo § 28c odst. 1 zákona na ochranu zvířat proti týrání do předběžné náhradní péče či do náhradní péče.

MZe – 9.H. Podpora účasti na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí

horse-1144061__340

Dotace na podporu účasti vystavovatelů, jejich výrobků, případně služeb na vybraných mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí pod patronací MZe.

OP Z výzva č. 103 – Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz v Praze

people-1560569__340

Dotace na kontinuální provoz registrovaných dětských skupin, a to v dlouhodobějším horizontu a dle individuálních časových potřeb jednotlivých zařízení.

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko – Programový rámec PRV

forest-3448818__340

Podpora je určena osobám pracujícím v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, uživatelům půdy a jiným hospodářským subjektům, jež jsou malými nebo středními podniky působícími ve venkovských oblastech.

MAS Podhorácko – Programový rámec PRV

agricultural-machine-1918987__340

Dotace na rozvoj venkova zaměřený na podporu zemědělského podnikání, zemědělských produktů, drobného podnikání a cestovního ruchu, spolupráce podnikatelů a návštěvnickou infrastrukturu v lesích.

NPŽP – Výzva č. 1/ 2019 – Program bezúročných půjček na výměnu kotlů

smog-3125312__340

Prostředky slouží k předfinancování výměn nevyhovujících kotlů na pevná paliva v rodinných domech (podpořených v rámci 3. vlny kotlíkových dotací) formou bezúročné půjčky a zároveň jako dotační podpora obcím na projekty zlepšující životní prostředí.

MAS Lípa pro venkov – IROP – Hasiči

fire-fighter-2098461__340

Dotace na pořízení techniky pro integrovaný záchranný systém a na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základní složky IZS za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.