Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS

Poskytovatel informačního servisu dotační.info je společnost CYRRUS ADVISORY

Kontakty

Archiv autora

2. výzva MAS Jihozápad – IROP – Vzdělávání

child-2205449__340

Dotace na přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

3. výzva MAS Blatensko – IROP- Kvalitní s dostupné vzdělávání pro všechny generace

students-99506_960_720

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

MAS Pomalší – IROP – 2. výzva – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

teaching-928637__340

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Výzva MAS Ploština, z.s. – OPŽP-výsadby dřevin – 1

environmental-protection-326923__340

Dotace na liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

MAS Česká Kanada – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání

people-2557399__340

Dotace na stavební úpravy a pořízení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory.

TA ČR – Čtvrtá veřejná soutěž v programu GAMA

chemist-3014142__340

Technologická agentura České republiky vyhlašuje jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA, podprogram 2, Seal of Excellence.

MAS Hrubý Jeseník – Bruntálsko – Výzva MAP – Do „velké“ školy bez obav

computer-491760__340

Dotace na podporu úplným základním školám, které přijímají děti z neúplných základních škol v regionu v pořádání různých akcí s cílem usnadnit přechod žáků z 5. tříd malotřídních škol na 2. stupeň „velkých“ škol.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací pro r. 2019 – ČINNOSTI SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

hurdles-1503753__340

Program je zaměřen na podporu subjektů, které se zabývají organizací kontinuálních a periodických sportovních aktivit na území města Příbram.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací pro r. 2019 – VRCHOLOVÝ SPORT

football-2853590_960_720

Program je zaměřen na podporu poskytovanou výhradně právnickým osobám (sportovním organizacím) na činnost oddílů dětí a mládeže, jejichž sportovci jsou v kolektivních sportech dlouhodobě účastníky první nebo druhé nejvyšší celorepublikové soutěže.

Město Příbram – Program pro poskytování dotací pro r. 2019 – REPREZENTANT ČR

sport-862277__340

Cílem tohoto programu je podpora mladých reprezentantů ČR, kteří svou sportovní činností reprezentují ČR i svoje město v zahraničí.