Přeskočit na obsah

BESIP Zlínského kraje

Cílem Programu je zvýšení bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím posouzení a identifikace kritických míst sítě pozemních komunikací a zpracování projektové dokumentace, realizace preventivních vzdělávacích, informačních a volnočasových aktivit, zajištění provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji.

Příjem žádostí:

 • Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace ve lhůtě od 23. 1. 2023 do 3. 3. 2022 do 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Způsobilými žadateli o dotaci v Dotačním titulu 1: 
  • obce, příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované Zlínským krajem), církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, spolky a zájmová sdružení právnických osob.
 • Způsobilými žadateli o dotaci v Dotačním titulu 2: 
  • vlastníci dětských dopravních hřišť,
  • provozovatelé dětských dopravních hřišť, za předpokladu, že existuje právní akt upravující podmínky provozu dětského dopravního hřiště mezi vlastníkem hřiště a provozovatelem.
 • Dotačním titulu 3: 
  • obce od 1000 do 5000 trvale žijících obyvatel.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotační titul 1: Preventivní informační, vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
  • Preventivně informační, vzdělávací a volnočasové aktivity určené zejména pro děti a rodiče, stárnoucí populaci, chodce, mladé a nové řidiče, cyklisty a motocyklisty zaměřené na bezpečné chování v rámci silničního provozu.
 • Dotační titul 2: Dětská dopravní hřiště.
  • a) Zajištění provozu dětského dopravního hřiště.
  • b) Organizace a zajištění okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů.
  • c) Organizace a zajištění krajského kola dopravní soutěže mladých cyklistů a neslyšících.
  • d) Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v oblasti BESIP realizované na dětském dopravním hřišti.
 • Dotační titul 3: Nástroje pro zvýšení bezpečnosti infrastruktury v obci v rámci procesu plánování, provozu a údržby pozemních komunikací.
  • a) posouzení dopravního prostoru z pohledu zklidňování dopravy,
   b) posouzení přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění jejich řádné viditelnosti,
   c) posouzení bezpečnosti zranitelných účastníků provozu – chodců, osob s omezenou schopností pohybu a orientace, dětí a cyklistů (kola, koloběžky),
   d) komplexní posouzení řešení bezpečnosti silničního provozu v obci.

Forma a výše podpory:

 • Dotační titul 1: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 10 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 40 000 Kč.
 • Dotační titul 2: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 projekt: 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 projekt: 250 000 Kč.
 • Dotační titul 3: 
  • Minimální výše dotace činí na 1 studii: 20 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na 1 studii: 80 000 Kč.
 • Dotační titul 1 — Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu, u obcí s více než 5 000 obyvateli 50 % z celkových způsobilých výdajů.
  Dotační titul 2 — Maximální míra dotace činí 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
  Dotační titul 3 — Maximální míra dotace činí 70 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu může být zahájena nejdříve dne 1. 1. 2023.
 • Nejzazší datum pro ukončení realizace projektu je stanoveno na 31. 12. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru