Přeskočit na obsah

Boj s kybernetickým zločinem a sexuálním zneužíváním dětí

Výzva na podávání návrhů na projekty zaměřené na boj s kybernetickým zločinem a sexuálním zneužíváním dětí je vyhlášena Fondem pro vnitřní bezpečnost (ISF Police). Výzva je založena na strategii EU pro vnitřní bezpečnost, jenž se dlouhodobě zaměřuje na mezinárodní zločinecké sítě, předcházení terorismu, zvyšování úrovně bezpečnosti pro občany v kyberprostoru a zvyšování odolnosti Evropy vůči krizím a katastrofám.

Příjem žádosti:

 • Návrhy je možné podávat do 16. 1. 2015 do 12:00.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby (žádosti fyzických osob nejsou uznatelné).

Typy podporovaných projektů:

 • Je podporována řada projektů, které jsou definovány v rámci třech hlavních priorit: 
  • vytváření partnerství soukromého a veřejného sektoru,
  • podpora integrovaného přístupu EU k prevenci a boji s kybernetickým zločinem budováním kapacit donucovacích orgánů (např. vývoj nástrojů pro identifikaci nových hrozeb apod.)
  • a prevence a boj proti sexuálnímu zneužívání dětí na internetu.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem finančních prostředků je 5 milionů EUR. Výše podpory pro konkrétní projekty není blíže určena.

Specifika a omezení:

 • Žádosti musí být vypracovány v jednom z úředních jazyků EU. Angličtině se však dává přednost, aby se tak urychlil postup hodnocení.
 • Žadatelé vyhledávající spolufinancování nižší než 250.000 EUR budou zamítnuty.
 • Projekty nemohou trvat déle než 24 měsíců.
 • Žádost musí být tvořena nejméně třemi organizacemi zřízenými ve třech různých zemích (žadatel + dva spolužadatelé).
 • Mezinárodní organizace (bez ohledu na jejich skutečné místo usazení) může
  žádat pouze ve spojení s alespoň jednou organizací.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7145”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru