Přeskočit na obsah

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies

Cílem tohoto programu je podpořit studium zahraničních studentů na českých veřejných a soukromých vysokých školách, které jsou obecně prospěšnou společností, a studium studentů a pobyty akademických pracovníků těchto vysokých škol v zahraničí na stipendijních místech sjednaných v rámci provádění mezinárodní smlouvy „Agreement Concerning the Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS III)“.

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 15. 11. 2018.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem je veřejná vysoká škola dle přílohy č. 1. zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a soukromá vysoká škola, která je obecně prospěšnou společností, jejíž projekt byl schválen Mezinárodní komisí (International Commission) pověřenou Společným výborem ministrů (Joint Committee of Ministers).

Typy podporovaných projektů:

  • Mobilita studentů v bakalářském, navazujícím magisterském nebo magisterském či doktorském studijním programu (studijní pobyty, letní školy, krátkodobé exkurze).
  • Mobilita akademických, vědeckých, výzkumných a uměleckých pracovníků vysokých škol (výukové pobyty, krátkodobé exkurze nebo letní školy, pokud se aktivně podílí na programu akce, koordinační schůzky).

Forma a výše podpory:

  • Výše finančních prostředků určená na Výzvu (na žádost o dotaci a na doplatek na rok 2018) činí 4 907 000 Kč.
  • Výše dotace (doplatku roku 2018) je stanovena na základě tzv. předběžného vyúčtování jako rozdíl mezi součtem dotace (byla stanovena ve výši dvou třetin objemu finančních prostředků na mobility zpracované Národní kanceláří CEEPUS do 15. ledna 2018 a zaokrouhlena na tisíce nahoru) a dotace, které vysoká škola z MŠMT obdrží na základě této Výzvy (bez doplatku roku 2018) a skutečnou výší finančních prostředků vyplacených na mobility na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Specifika a omezení:

  • Těžištěm podpory jsou mobility uskutečňované v rámci sítí spolupráce vysokých škol nebo individuálně (jako tzv. freemover – je-li studovaný obor mimo sítě) mezi Českou republikou a ostatními členskými zeměmi programu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru