Přeskočit na obsah

Celoměstské programy podpory projektů v rámci titulu Evropské hlavní město sportu 2016

Dotace na dlouhodobé akce s významným dopadem, krátkodobé akce s celopražským významem a na krátkodobé akce s lokálním významem mohou získat právnické nebo fyzické osoby provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu s déle než roční historií.

Příjem žádostí:

 • Ukončení příjmu žádostí pro programy I, II (akce konané v 1. pololetí roku 2016) a III (akce konané v 1. pololetí roku 2016) je 25. 11. 2015.
 • Příjem žádostí pro programy II (akce konané v 2. pololetí roku 2016) a III (akce konané v 2. pololetí roku 2016) je od 28. 3. 2016 do 29. 4. 2016.

Příjemci podpory:

 • Právnické nebo fyzické osoby (podnikající dle živnostenského zákona) provozující činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu s déle než roční historií k datu podání žádosti, které jsou oficiálním pořadatelem akce.
 • Pro program III jsou způsobilým žadatelem také Městská část hl. m. Prahy a dům dětí a mládeže zřizovaný hl. m. Prahou.

Typy podporovaných projektů:

 • Program I: Dlouhodobé akce s významným dopadem na zájem obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.
 • Program II: Krátkodobé akce s celopražským významem podporující zájem obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času.
 • Program III: Krátkodobé akce s lokálním významem podporující zájem obyvatel Prahy o sport, tělovýchovu, zdravý životní styl a aktivní trávení volného času
 • Pro všechny programy jsou způsobilé výdaje pronájmy sportovišť a nezbytných prostor k zajištění akce, propagace akce, organizační a technické zabezpečení a ceny pro účastníky.

Forma a výše podpory:

 • Program I: Podpora je poskytována od 200 000 Kč do 2 000 000 Kč.
 • Program II: Podpora je poskytována od 100 000 Kč do 500 000 Kč.
 • Program III: Podpora je poskytována od 20 000 Kč do 100 000 Kč na jednu akci a do 200 000 Kč na jednu žádost.
 • Dotace je poskytována v maximální výši 60%.

Specifika a omezení:

 • Podpora programu I je cílená na zajištění sportovní činnosti v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
 • Podpora programu II a III je periodická pro první a druhé pololetí 2016.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru