Přeskočit na obsah

Cena Czexpats in Science

Iniciativa Czexpats in Science spolu s firmou Diana Biotechnologies vyhlašují soutěž o Cenu Czexpats pro mladé české vědkyně a vědce všech vědních oborů působící v zahraničí. 

Příjem žádostí:

 • Uzávěrka přihlášek: 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Juniorní české vědkyně a vědce působící v zahraničí v libovolném oboru exaktních, společenských a humanitních věd.
  • Občané České republiky působící v libovolném vědeckém oboru mimo ČR.
  • Mající primární afiliaci na zahraniční instituci a fyzicky tráví více než polovinu času v cizině.
  • Studují doktorské studium či od zisku PhD (či jeho ekvivalentu) v době uzávěrky přihlášek neuplynulo více než sedm let (tato doba se prodlužuje o dobu rodičovské dovolené či obdobných kariérních přestávek).
  • Vítané jsou přihlášky od kandidátů a kandidátek působících mimo akademickou sféru – např. v aplikovaném výzkumu a vývoji v soukromých firmách, veřejné správě atp.

Typy podporovaných aktivit:

Laureát nebo laureátka Ceny Czexpats má vlastnosti a dovednosti, které jim umožňují vyniknout ve svém oboru a významně přispívat k rozvoji poznání. Mezi tyto vlastnosti a dovednosti patří zejména zvědavost, vytrvalost, nezávislost, kritické myšlení, otevřenost a morální, intelektuální a metodická integrita. Mají jasnou vizi do budoucna, chtějí přímo či nepřímo přispívat k rozvoji českého vědeckého prostředí a mají potenciál stát se leaderem a vzorem nejen pro své bezprostřední okolí, ale i dál, napříč vědními obory a společenskými vrstvami. 

Forma a výše podpory:

 • Cena je dále spojena s mediálním zviditelněním finalistů a laureátů, a s finanční odměnou v celkové výši 75 000 CZK. 
 • Porota si vyhrazuje právo udělit až tři ceny v rámci jednoho ročníku a uvedenou finanční odměnu rozdělit mezi laureáty rovným dílem, případně cenu neudělit.

Specifika a omezení:

 • Přihlášení i nominace probíhá odesláním vyplněného přihlašovacího formuláře na adresu cena@czexpats.org.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru