Přeskočit na obsah

Central Europe 2020

Program nadnárodní spolupráce zemí Střední Evropy bude pokračovat i v novém programovém období 2014–2020. Podpořeny budou projekty, jejichž cílem je zkvalitnění podmínek pro život a práci v tomto regionu prostřednictvím posilování hospodářské, územní a sociální soudržnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 13. 4. 2015.

Příjemci podpory:

 • Subjekty z veřejného i soukromého sektoru.
 • Subjekty ze zemí Střední Evropy (bližší informace ZDE).

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora je určena na projekty ze 4 prioritních os (bližší informace naleznete ZDE):
  • Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě.
  • Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě.
  • Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší spojení ve Střední Evropě.
 • Podpořeny budou nadnárodní projekty zejména neinvestičního typu.

Forma a výše podpory:

 • Projekt může být financován do výše 85 % způsobilých nákladů.
 • Celková finanční alokace tohoto programu činí 231,8 mil. EUR, z toho na projekty z České republiky připadá 25 mil. EUR.

Specifika a omezení:

 • Pro získání podpory je nezbytná spolupráce alespoň tří subjektů ze tří zemí (alespoň dva z nich ze zemí Střední Evropy).

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 [mpress_banner banner=“7713”]

2 komentáře na “Central Europe 2020”

  1. Dobrý den,
   dotace z programu Central Europe je poskytována ve výši 85 %. Podporovány jsou však projekty zaměřené na spolupráci v oblasti nízkouhlíkových strategií ve Střední Evropě. A projekt musí spadat mezi některou z následujících oblastí podpory:
   2.1 Vytvářet a realizovat řešení zaměřená na zvýšení energetické účinnosti a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejné infrastruktuře,
   2.2 Zlepšit územně založené strategie nízkouhlíkového energetického plánování a politiky přispívající ke zmírňování klimatických změn,
   2.3 Zvýšit kapacity pro plánování mobility ve funkčních městských oblastech s cílem snížit emise CO2.
   S pozdravem, AK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru