Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Česká republika – Sasko 2014 – 2020

shutterstock_79019158.jpg
Share Button

Dotaci mohou získat oprávnění žadatelé na projekty, které jsou zaměřeny na Region česko-saského pohraničí a to v oblasti opatření na eliminaci dopadů změny klimatu, životního prostředí, vzdělávání, veřejné správy a technické podpory.

 Příjem žádostí:

 • Žádosti budou podávány průběžně. Národním orgánem v české části programového území je Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor evropské územní spolupráce.
 • Doporučený nejzazší termín pro podání projektové žádosti 15. 7. 2016.

 Příjemce podpory:

 • Orgány veřejné správy a jimi zřizované a zakládané organizace.
 • Nestátní a neziskové organizace.
 • ESÚS.
 • Vzdělávací instituce.
 • Hospodářské a profesní svazy a komory.

Typy podporovaných projektů:

 • Prioritní osa 1 (PO1) – Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik.
 • Prioritní osa 2 (PO 2) – Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů.
 • Prioritní osa 3 (PO 3) – Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení.
 • Prioritní osa 4 (PO 4) – Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě.
 • Prioritní osa 5 (PO 5) – Technická pomoc.

Forma a výše podpory:

 • Na programové období jsou k dispozici prostředky EFRR v celkové výši 157 967 067 EUR, z toho:
 • PO 1: 15 796 707 EUR (max. 85% příspěvek EU, zbytek veřejné a soukromé zdroje).
 • PO 2: 68 715 674 EUR (max. 85% příspěvek EU, zbytek veřejné a soukromé zdroje).
 • PO 3: 27 644 237 EUR (max. 85% příspěvek EU, zbytek veřejné a soukromé zdroje).
 • PO 4: 36 332 425 EUR (max. 85% příspěvek EU, zbytek veřejné a soukromé zdroje).
 • PO 5:  9 478 024 EUR (max. 65% příspěvek EU, zbytek veřejné zdroje).
 • Prostředky budou vypláceny podle principu zpětného proplácení.

 Specifika a omezení:

 •  Příspěvek obdrží pouze takové projekty, v jejichž rámci spolupracují příjemci alespoň ze dvou zúčastněných zemí.

 Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

 Zdroj:

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>