Přeskočit na obsah

Česká rozvojová agentura — Podpora tradičního způsobu zemědělské výroby v Tušsku

Česká rozvojová agentura vyhlásila výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu Podpora tradičního způsobu zemědělské výroby v Tušsku. Předmětem dotace je technická a metodická podpora pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy zahrnující pěstování plodin jako jsou brambory či zelenina a zpracování ovčí vlny v horských oblastech Tušska (region Kakheti, okres Achmeta) v Gruzii.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky je možné předkládat do 24. 2. 2015 do 10:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávný celek.

Typy podporovaných projektů:

 • Technická a metodická podpora pro rozvoj tradičního způsobu zemědělské obživy zahrnující pěstování zemědělských plodin jako jsou brambory či zelenina a zpracování ovčí vlny v horských oblastech Tušska v Gruzii.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let 2015–2017 činí 5,5 mil. Kč. Podpořen bude jeden projekt.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena takto: 
  • 2015 — 2,2 mil. Kč.
  • 2016 — 2 mil. Kč.
  • 2017 — 1,3 mil. Kč.
 • Pro tento dotační titul je maximální výše dotace stanovena na 95 % nákladů projektu.
 • Z celkové částky je požadováno spolufinancování ve výši 5 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost se všemi náležitostmi se podává v písemné podobě v zalepené označené obálce.
 • Dotace jsou poskytovány Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru