Přeskočit na obsah

Česká rozvojová agentura — Podpora uplatňování práv nevidomých a prevence očních chorob v Kosovu

Předmětem dotačního titulu je podpořit implementaci kosovského zákona o nevidomých a osvětovou činnost prevence očních chorob (zejména u mládeže). Předkládaný projekt musí vycházet ze znalosti stavu práv nevidomých v Kosovu a situace ohledně prevence očních chorob v Kosovu. Projekt bude realizován v těchto lokalitách: Priština, Peć nebo Prizren. Žádosti je možné podávat do 30. 4. 2015.

Příjem žádostí:

  • Do 30. 4. 2015.

Příjemci podpory:

  • Spolky, ústavy, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, nadace a nadační fondy, územní samosprávné celky a právnické osoby, jejichž hlavní předmět činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

  • Aktualizace kosovské legislativy s ohledem na práva postižených.
  • Zvýšení povědomí veřejnosti o zapojení nevidomých a slabozrakých do vzdělávacího systému a zaměstnání.
  • Zvýšení zaměstnanosti nevidomých.
  • Vybavenost místních zdravotních zařízení v oblasti diagnostiky očních chorob a vad.
  • Zvýšení odborných znalostí o včasné intervenci a diagnostice očních chorob pro personál místních zdravotních zařízení.

Forma a výše podpory:

  • Celková výše prostředků na období 3 let je 7,5 mil. Kč (2015 — 1,5 mil. Kč, 2016 — 3 mil. Kč, 2017 — 3 mil. Kč).
  • Dotace se poskytuje do výše až 95 % rozpočtových nákladů projektu.

Doplňující informace:

  • Žádost se posílá v písemné podobě na adresu České rozvojové agentury.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru