Přeskočit na obsah

Česká rozvojová agentura — Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí

Česká rozvojová agentura vyhlásila výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu Vysílání českých učitelů do rozvojových zemí — podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích. Předmětem dotace je zvýšení úrovně a odbornosti vysokých škol prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce. 

Příjem žádostí:

 • Přihlášky je možné předkládat do 11. 3. 2015 do 14:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávný celek.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora zvyšování kvality vysokého školství v partnerských rozvojových zemích — zvýšení úrovně a odbornosti VŠ výuky v uvedených programových a prioritních zemích programu ZRS ČR (prioritní země: Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Kosovo, Moldavsko, Mongolsko, Palestinská autonomie, Srbsko, ostatní země: Angola, Jemen, Vietnam, Zambie) prostřednictvím zapojení pedagogů českých vysokých škol a podpory meziuniverzitní spolupráce.
 • Asistence vysokým školám a akademickým pracovištím zapojených do VŠ výuky v partnerských zemích prostřednictvím působení českých vysokoškolských pedagogů.
 • Projekt bude realizován vysláním českých VŠ pedagogů, kteří následně budou působit v partnerských institucích a realizovat výuku a vědeckou práci s cílem zvýšit odbornost a kvalitu VŠ studia v partnerské zemi.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let 2015–2017 činí 4 mil. Kč. 
 • Maximální výše dotace na jeden projekt je stanovena na 1 mil. Kč.
 • Pro tento dotační titul je maximální výše dotace stanovena na 95 % nákladů projektu.
 • Z celkové částky je požadováno spolufinancování ve výši 5 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost se všemi náležitostmi se podává v písemné podobě v zalepené označené obálce.
 • Dotace jsou poskytovány Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru