Přeskočit na obsah

Česká rozvojová agentura — Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii

Česká rozvojová agentura vyhlásila výběrové dotační řízení v rámci dotačního titulu Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii. Cílem programu je přímá pomoc osobám všeho věku se zdravotním handicapem. Cílem je zvýšení kvality života cílové skupiny, zejména: zvýšení míry sociálního začlenění osob se zdravotním pojištěním, zlepšení kvality služeb poskytovaných cílovým skupinám, zvýšení povědomí relevantních osob/subjektů o právech a potřebách cílové skupiny, zvýšení kapacit místních odborníků pro práci s cílovou skupinou.

Příjem žádostí:

 • Přihlášky je možné předkládat do 16. 3. 2015 do 15:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Ústavy.
 • Obecně prospěšné společnosti.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Nadace a nadační fondy.
 • Další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, a fyzickým osobám, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávný celek.

Typy podporovaných projektů:

 • Zřízení či podpora udržitelných služeb sociální či zdravotnické péče ve prospěch cílové skupiny.
 • Podpora manuálních a volnočasových aktivit zdravotně postižených.
 • Podpora ve vybavení a kompenzačních pomůckách pro zdravotně postižené.
 • Praktické rozšiřování metod práce s postiženými.
 • Zvýšení kapacit místních odborníků, kteří s cílovou skupinou pracují.
 • Školení, workshopy pro osoby pečující.
 • Přenos českých zkušeností z oblasti integrace cílových skupin.
 • Lobby&Advocacy ve prospěch cílové skupiny směrem k aktérům veřejné správy, kteří se podílejí na rozhodovacích procesech.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků na období let 2015–2017 činí 8 mil. Kč. Podpořeno může být více projektů.
 • Na jednotlivé roky je max. výše dotace na jeden projekt stanovena následovně: 2015: 3 mil. Kč, 2016: 3 mil. Kč, 2017: 2 mil. Kč.
 • Pro tento dotační titul je maximální výše dotace stanovena na 95 % nákladů projektu.
 • Z celkové částky je požadováno spolufinancování ve výši 5 % nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žádost se všemi náležitostmi se podává v písemné podobě v zalepené označené obálce.
 • Dotace jsou poskytovány Českou rozvojovou agenturou na realizaci projektů v programu zahraniční rozvojové spolupráce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

2 komentáře na “Česká rozvojová agentura — Zvýšení kvality života osob se zdravotním postižením v Gruzii”

 1. Dobrý den,
  paní Čočková tento projekt by mohl být na odkup mého zařízení?
  Prosím ozvěte se .
  Děkuji
  Zedková

  1. Bc. Kateřina Čočková

   Dobrý den, paní Zedková,
   tento dotační titul je určen pro neziskové organizace, které chtějí zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením na území Gruzie.
   Titulu byste mohla využít, pokud byste expandovala do Gruzie.
   S pozdravem, KČ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru