Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Česko-německý fond budoucnosti – program Začínáme

youngsters-249963__340
Share Button

Česko-německý fond pro nová či obnovená projektová partnerství nabízí zjednodušený program podpory „Začínáme!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže tak na přípravu společných projektů v různých oblastech.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají průběžně mimo obvyklé lhůty prostřednictvím online-systému, rozhodnuto o nich bude vedením sekretariátu ve zkráceném termínu.

Příjemci podpory:

 • Program č. 1 je určen pro školní i mimoškolní aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří:
  • u ČNFB o příspěvek dosud nežádali.
  • nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem.
  • nebo žádali, ale před 3 a více lety.
 • Program č. 2 je určen pro aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří společně připravují projekt v oblastech Mládež a školy, Kultura, Diskusní fóra a odborná spolupráce, Partnerství obcí a zájmových sdružení (zájmová sdružení a malé obce) a Sociální projekty a podpora menšin a:
  • u ČNFB o příspěvek dosud nežádali.
  • nebo žádali, ale projekt podávají s novým projektovým partnerem.
  • nebo žádali, ale před 3 a více lety.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Setkávání dětí a mládeže:
  • Cílem programu v oblasti Mládež a školy je podpořit zejména česko-německé projekty nových žadatelů, které budou připraveny v nevelkém časovém předstihu před realizací.
  • Podpořeny mohou být pouze projekty setkávání dětí a mládežekteré se uskuteční v aktuálním či následujícím čtvrtletí.
  • Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na vyvážený počet českých a německých účastníků, tematické zaměření programu a jeho přínos pro danou věkovou skupinu.
 • 2. Příprava budoucích společných projektů:
  • Cílem tohoto programu je rychlá podpora počátečního entuziasmu, který  je důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci česko-německých záměrů.
  • Podpořeny mohou být pouze přípravné fáze projektů, která se uskuteční v aktuálním či následujícím čtvrtletí.
  • Součástí žádosti bude nástin plánovaného projektu.
  • Realizace plánovaného projektu by měla bezprostředně navazovat na přípravnou fázi podpořenou v programu „Začínáme!“.
  • U projektů, které nebudou následně zrealizovány s podporou ČNFB, bude před zahájením ČNFB informován o časovém plánu a obsahu projektu a po jeho skončení bude předložena stručná zpráva o jeho průběhu.
  • Při posuzování žádostí bude kladen důraz zejména na vyvážený počet českých a německých účastníků, kvalitu připravovaného projektu a jeho předpokládaný přínos pro danou cílovou skupinu.

Forma a výše podpory:

 • Program č. 1 - Maximální výše podpory je 30 000 Kč nebo 1 200 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč nebo 4 000 €.
 • Program č. 2 - Maximální výše podpory je 30 000 Kč nebo 1 200 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč nebo 4 000 €.

Specifika a omezení:

 • Projekty, u kterých lze vzhledem k termínu konání podat žádost v obvyklých lhůtách, nebudou podpořeny.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>