Přeskočit na obsah

Chytrá řešení v regionu Královéhradeckého kraje

Dotace na zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 06. 12. 2023, 8:00 do 10. 01. 2024, 14:00.

Příjemci podpory:

 • Obce, které měly k 31. 12. 2022 méně než 3 000 obyvatel (počet obyvatel dle ČSÚ).

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel 1 — Podpora zpracování strategických a koncepčních dokumentů, analýz, studií proveditelnosti a projektových dokumentací. 
  • Zpracování strategických a koncepčních dokumentů týkajících se chytrých řešení či jejich implementace ze strany obcí a dalších uskupení na území Královéhradeckého kraje.
 • Účel 2 — Pořízení chytrých technologií za účelem podpory konceptu chytrého regionu. 
  • Pořízení a implementace chytrých řešení — plnění strategie či koncepce chytré obce či uskupení v území Královéhradeckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu Královéhradeckého kraje na podporu stanovených účelů 2 000 000 Kč.
 • Pro účel 1: 50 000 Kč — 200 000 Kč.
 • Pro účel 2: 50 000 Kč — 500 000 Kč.
 • Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu činí 70 %.

Specifika a omezení:

 • Lokalizace projektů: projekty realizované na území obcí do 3 000 obyvatel.
 • Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru