Přeskočit na obsah

Cíl 3 Operační program: Přeshraniční spolupráce ČR — Polsko 2007–2013

Dotace na ochranu životního prostředí a prevenci rizik, podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu a podporu spolupráce místních společenství v rámci přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskem, který reflektuje dlouhodobou snahu Evropské unie o rozvoj příhraničních oblastí a odbourávání hranic mezi jednotlivými státy.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá do 31.1.2014.

Příjemci podpory:

 • Územní samosprávné celky na všech úrovních (v PL — vojvodství, okresy, v ČR — kraje, obce a jejich sdružení nebo svazky).
 • Organizace zřizované nebo založené státem, kraji/vojvodstvími či obcemi za účelem poskytování veřejných služeb.
 • Nestátní neziskové organizace (dále NGO).
 • Hospodářské komory.
 • Vysoké školy, jiné vzdělávací a výzkumné instituce.
 • Jiné subjekty neziskového charakteru (např. kulturní, vzdělávací a církevní instituce).
 • Euroregiony.

Typy podporovaných projektů:

 • Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik.
 • Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu.
 • Podpora spolupráce místních společenství.
 • Technická pomoc.

Formy a výše podpory:

 • Dotace až 85% z celkových způsobilých výdajů.
 • Celková alokace zdrojů programu je z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněno 219,46 mil. EUR, které mají být doplněny z českých a polských národních veřejných zdrojů.

Specifikace a omezení:

 • OP ČR — Polsko je určen pro české kraje Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezskýz polské strany jde o regiony jeleniogórsko-wałbrzyského, opolského, rybnicko-jastrzębského a bielsko-bialského.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru