Přeskočit na obsah

Cluster Go International

Hlavním cílem této výzvy je zintenzivnit klastrovou a obchodní networkingovou spolupráci napříč hranicemi a odvětvími a také podpořit vznik evropského strategického klastrového partnerství za účelem mezinárodní spolupráce klastrů v oblastech strategického zájmu, zejména v podpoře rozvoje nově vznikajících průmyslových odvětví.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné podávat do 31. 3. 2015 do 17:00.

Příjemci podpory:

 • Klastrové a obchodní networkingové organizace registrované nebo plánující registraci do Evropské klastrové platformy spolupráce.
 • Veřejné i soukromé subjekty.
 • Žadatelé musí být zřízeni v členských zemích EU nebo zemích, které se účastní programu COSME.

Typy podporovaných projektů:

 • Oblast 1:
  • Podpora příprav pro založení a formování nových evropských strategických klastrových partnerství.
 • Oblast 2:
  • Podpora prvotní implementace, testování a dalšího rozvoje evropského strategického klastrového partnerství.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace pro tuto výzvu činí 3 750 000 EUR.
 • Jeden projekt může získat podporu v maximální výši 187 500 EUR v rámci oblasti 1 a 450 000 EUR v rámci oblasti 2.
 • Finanční podpora z této výzvy může dosáhnout maximálně 75% způsobilých nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru