Přeskočit na obsah

ČMZRB — Úspory energie

Zvýhodněné úvěry v programu Úspory energie napomáhají podnikatelům financovat projekty, jejichž cílem je právě úspora energie. Projekty mohou být realizovány kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy a musí být spolufinancovány komerčním úvěrem smluvního partnera ČMZRB.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: do 30. 9. 2023.

Příjemci podpory:

 • Úvěr je určen pro podnikatele působící v oblastech jako je například cestovní ruch, zpracovatelský průmysl, zemědělství, energetika, stavebnictví, služby a dalších.

Typy podporovaných projektů:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení energetické účinnosti.
 • Zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií, např. pořízení hardware a sítě včetně příslušného softwaru související se zavedením systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • Modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)).
 • Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla).
 • Využití odpadní energie ve výrobních procesech.
 • Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, mimo opatření na zdrojích na výrobu energie pro distribuci, nikoliv vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti.
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy).
 • Instalace kogenerační jednotky s využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku s ohledem na jeho provozní podmínky.
 • Akumulace elektrické energie4 .

Forma a výše podpory:

 • Podmínky úvěru:
  • bez úroku a bez poplatků,
  • výše úvěru 850 tis. — 30 mil. Kč,
  • až do výše 70 % způsobilých výdajů projektu,
  • doba splatnosti až 10 let, doba odkladu splátek jistiny až 4 roky,
  • s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku až 250 tis. Kč,
  • s finančním příspěvkem na úhradu úroků (subvence úrokové sazby) úvěru smluvního partnera ČMZRB až 1,5 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt bude realizován na území České republiky, mimo území hl. města Prahy,.
 • V rámci projektu dojde k minimální 10 % úspoře energie v konečné spotřebě.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7145”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru