Přeskočit na obsah

ČMZRB — Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele — Program S — podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou  výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o úvěr je stanovena od 1. 12. 2019 do 30. 06. 2023.

Příjemci podpory:

 • Drobný, malý nebo střední  sociální podnik.

Typy podporovaných aktivit:

 • Pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
 • pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
 • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

Forma a výše podpory:

 • Zvýhodněný úvěr:
  • bez úroku a bez poplatků,
  • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu (bez DPH, pokud je příjemce podpory plátce DPH či si může nárokovat vrácení DPH),
  • splatnost až 10 let, resp. až 12 let v případě převažujícího využití úvěru na pořízení či technické zhodnocení nemovitých věcí,
  • čerpání úvěru až 2 roky,
  • odklad splátek až 3 roky.
 • Zvýhodněný úvěr lze poskytnout jako:
  • podporu de minimis (podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013, č. 717/2014 nebo č. 1408/2013), nebo jako
  • podporu podle článku č. 14 nebo 22 Nařízení Evropské komise č. 651/2014.

Specifika a omezení:

 • DPH a daň z nabytí nemovitých věcí ke způsobilému výdaji je rovněž způsobilý výdaj.
 • Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR včetně hlavního města Prahy.
 • Program je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru