Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

ČRA – Alternativní péče pro marginalizované skupiny v Gruzii

people-3152585__340
Share Button

Hlavním záměrem tohoto dotačního titulu je přispět k omezení ústavní péče pro marginalizované skupiny zajištěním poskytnutí alternativních služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 1. 2020 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • V Gruzii v současné době probíhá proces tzv. deinstitucionalizace, jejímž hlavním cílem je přesun znevýhodněných z dlouhodobých léčeben a sociálních ústavů do dostupné, ale kvalitní komunitní péče. Součástí tohoto procesu je spolupráce na vytvoření komplexní sociální služby prostřednictvím komunitního bydlení, které je považováno za optimální přístupem k poskytování léčby a péče o duševní zdraví.
  • Předpokládané aktivity vedoucí k dosažení výstupů:
   • Vyhodnocení situace v sektoru a návrhy řešení.
   • Zavedení minimálních standardů v souladu s mezinárodními předpisy.
   • Workshopy a školení pro personál koncových i původních zařízení.
   • Posílení expertízy.
   • Vytipování vhodných objektů pro zařazení do struktury alternativní sociální péče.
   • Zajištění vybavení vybraných zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2020–2023, činí max. 20 000 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na jeden projekt stanovena následovně:
  • 2020: 5 000 000 Kč.
  • 2021: 5 000 000 Kč.
  • 2022: 6 000 000 Kč.
  • 2023: 4 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne ČRA dotaci do maximální výše 95 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 5 % spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu).

Specifika a omezení:

 • Dotace se poskytuje výlučně na základě předložené žádosti o dotaci, jejíž přílohou musí být strukturovaný projektový dokument, a po provedení hodnocení jednotlivých žádostí o dotaci.
 • Dotaci obdrží jeden žadatel.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>