Přeskočit na obsah

ČRA — „Budování kapacit vybraných vodárenských podniků ve vybraných oblastech SNNPR a Oromie, Etiopie, II.“ pro rok 2023

Cílem dotační výzvy je budování kapacit vodárenských podniků, což povede k udržitelnějšímu nakládání s vodními zdroji a zlepšení přístupu obyvatel k nezávadné pitné vodě ve vybraných městech, woredách a kebelích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 03 . 01. 2023 do 12.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaná církví a náboženskou společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotační výzvy je budování kapacit vodárenských podniků, což povede k udržitelnějšímu nakládání s vodními zdroji a zlepšení přístupu obyvatel k nezávadné pitné vodě ve vybraných městech, woredách a kebelích.
 • V rámci žádosti o dotaci budou předkládány projektové návrhy, jejichž hlavním předmětem bude posílení odborných, technických, manažerských a finančních kapacit městských vodárenských podniků vybraných měst. Žadatel o poskytnutí dotace v projektovém návrhu rovněž zohlední spolupráci a koordinaci s ostatními aktéry v sektoru WASH.
  • Zajistit všem dostupnost vody a sanitačních zařízení a udržitelné hospodaření s nimi,
  • zajistit univerzální a rovný přístup k bezpečné a cenově dostupné pitné vodě pro všechny,
  • zvýšit efektivitu využívání vody ve všech sektorech a zajistit udržitelný odběr a dodávky pitné vody.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2023–2025, činí 27 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2023: 2 000 000 Kč,
  • 2024: 13 000 000 Kč,
  • 2025: 12 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace. Poskytovatel dotace zároveň požaduje po příjemci dotace podílet se vlastním spolufinancováním ve výši minimálně 5 % z celkových nákladů projektu na každý kalendářní rok, tj. podíl z vlastních13/jiných14 zdrojů ze strany příjemce dotace musí být min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2023, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2024, min. 5 % celkových nákladů projektu v roce 2025.

Specifika a omezení:

 • Primárně bude projekt implementován v těchto městech:
 • Hawassa, Gedeb, Shanto, Chencha, Shone, Hossaina, Durame, Shenshicho (SNNPR);
 • Gobesa, Dodola, Bale Robe, Sagure, Ejere, Hojadure, Welisso, Seka, Sheki (Oromie).

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru