Přeskočit na obsah

ČRA — Budování systému zdravotní péče o matky a děti v oblasti perinatologie v Kambodži, fáze II.

Účelem této výzvy je přispět k naplnění priorit kambodžského Ministerstva zdravotnictví a pomoci zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče v oblasti péče o matku a dítě a zajistit tak jeden ze základních předpokladů důstojné kvality života.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od  23 .10. 2023 do 27. 11. 2023 do 12 hodin. 

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotační výzvy je posílení odborných kapacit v oblasti perinatologie v Národní Pediatrické nemocnici v Phnom Penhu s přesahem na provinční úroveň.
 • Účelem této výzvy je proto přispět k naplnění priorit kambodžského Ministerstva zdravotnictví a pomoci zlepšit kvalitu poskytované zdravotní péče v oblasti péče o matku a dítě a zajistit tak jeden ze základních předpokladů důstojné kvality života.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2024–2026, činí 32 000 000 Kč. Výše požadované dotace v žádosti o dotaci nesmí tuto částku překročit.
 • Na jednotlivé roky je výše dotace na jeden projekt stanovena následovně, přičemž žadatel o dotaci nesmí ve své žádosti o dotaci tyto částky překročit:
  • 2024: 12 000 000 Kč,
  • 2025: 10 000 000 Kč,
  • 2026: 10 000 000 Kč.
 • Pro tuto konkrétní dotační výzvu poskytne poskytovatel dotaci do maximální výše 95 % z celkových nákladů projektu za celou dobu realizace.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 31. 12. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru