Přeskočit na obsah

ČRA — Nastavení standardů kvality provozu a poskytování lékařské péče Onkologického screeningového centra v Zugdidi (Gruzie)

Dotace na poskytování kvalitních a komplexních onkologických screeningových služeb v regionu Samegrelo, prostřednictvím zajištění dlouhodobého a udržitelného fungování onkologického screeningového centra ve městě Zugdidi.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 12. 2018 do 11.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné společnosti, právnické osoby, které jsou založeny nebo zřízeny k poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí, fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují, a to výhradně na tyto účely, územní samosprávní celky, mezinárodní organizace, dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření podmínek pro poskytování kvalitních a komplexních onkologických screeningových služeb v regionu Samegrelo, prostřednictvím zajištění dlouhodobého a udržitelného fungování onkologického screeningového centra ve městě Zugdidi.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na období let 2019 — 2021, činí max. 8 500 000 Kč.
 • Na jednotlivé roky je maximální výše dotace na dotační výzvu stanovena následovně: 
  • 2019: 4 000 000 Kč.
  • 2020: 3 000 000 Kč.
  • 2021: 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše podpory celkových způsobilých výdajů projektu činí 95 %.
 • Spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkových nákladů projektu činí 5 %.

Specifika a omezení:

 • Dotaci obdrží jeden žadatel.
 • Realizace celého projektu, včetně užití dotace, musí být u příjemce dotace evidována tak, aby bylo možné vždy dohledat příslušné účetní případy.
 • Příjemce dotace nemůže dotaci přenechat třetím subjektům.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru