Přeskočit na obsah

ČRA — „Participativní vytvoření konceptu integrovaného managementu krajiny a zavádění jeho implementace v Zambii“

Cílem této dotační výzvy je přispět k systematickému a participativnímu zavádění principů integrovaného krajinného managementu v Zambii. V rámci projektu bude vyhotoven koncept ILM, a to na základě komplexní analýzy právního a politického prostředí a všech relevantních aktérů, kteří v jeho rámci působí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do  6. 5. 2024 do 23:59 hodin.

Příjemci podpory:

 • Spolky.
 • Obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy.
 • Právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zejména zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětí.
 • Účelová zařízení registrovaných církví a náboženských společností.
 • Územní samosprávné celky na jinou než podnikatelskou činnost.
 • Mezinárodní organizace.
 • Dobrovolné svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Záměrem a cílem této dotační výzvy je přispět k systematickému a participativnímu zavádění principů integrovaného krajinného managementu v Zambii. V rámci projektu bude vyhotoven koncept ILM, a to na základě komplexní analýzy právního a politického prostředí a všech relevantních aktérů, kteří v jeho rámci působí.
 • Vytvořený koncept bude všemi těmito aktéry náležitě validován a publikován spolu se strategickými doporučeními pro jeho implementaci v kontextu Zambie. V rámci distribuce publikovaného konceptu ILM pro Zambii proběhne též facilitace a formalizace meziinstitucionálních partnerství v oblasti ILM, přičemž průřezovou aktivitou bude školení vybraných stakeholderů na zásadní aspekty ILM.

Forma a výše podpory:

 • Celková výše prostředků, které jsou alokovány v rámci této dotační výzvy na celé implementační období (tj. od data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace do 30. 9. 2025), činí 4 500 000 Kč.
 • Výše požadované dotace v žádosti o dotaci na jeden projekt nesmí tuto částku překročit.

Specifika a omezení:

 • V rámci této konkrétní výzvy je možné předkládat pouze žádosti o dotaci v režimu víceleté realizace. Realizace projektu musí být zahájena v roce 2024 a ukončena v rámci víceletého implementačního období nejpozději do 30. 09. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru